Bông lau

Bông lau trăng trắng
Mọc ở trên đồi
Trong mưa trong nắng
Giống nòi sinh sôi…
Gió mơn cành lá
Cây khúc khích cười
Bông cong vất vả
Bông thẳng thảnh thơi.
Đồi quê đẹp quá
Trắng muốt bông lau
Từng bông nhỏ nhắn
Góp thêm sắc màu!
Em yêu quê lắm
Yêu những bông lau
Từng bông nhỏ nhỏ
Bạn bè tặng nhau.
                                                                                    NGÔ BÁ HÒA

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.