Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết hoạt động báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Chiều 13/1/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Các đồng chí Trần Đức Vương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Khoàng Văn Thành – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Lai Châu chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh dự Hội nghị.

Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

         Năm 2019, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn đã bám sát tôn chỉ, mục đích và các định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh; bám sát nội dung, phạm vi thông tin và đặc trưng của từng loại hình báo chí, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến với nhân dân. Phản ánh đậm nét các sự kiện kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2019: lễ Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới; Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Ngoài ta, các loại hình báo chí còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Lai Châu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển và lan truyền thông tin nhanh như hiện nay, thông tin trên báo chí chưa theo kịp với tình hình diễn biến thực tế; công tác tuyên truyền để định hướng hoặc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo tỉnh còn hạn chế, chất lượng chưa cao; nội dung một số chuyên mục chưa có chiều sâu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp của báo chí vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2019. Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Các cơ quan báo chí, Trang thông tin điện tử của tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tuyên truyền đậm nét các sự kiện lớn, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; xây dựng đội ngũ nhà báo giỏi, có bản lĩnh chính trị, đạo đức vững vàng; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh, những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

          Tin, ảnh: Thùy Giang

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.