Bản em

 

Anh đã lên miền núi

Rồi xuống núi về xuôi

Có một điều lạ lắm, em ơi

Bóng dáng bản em không sao quên nổi

Mõ trâu khua, nhạc ngựa sớm tối

Tiếng chày cối nước bản mình

Giọng chim rừng sáng sớm gọi bình minh

Tiếng suối hát dài theo năm tháng

Đơn giản vậy thôi dù chỉ là bóng dáng

Đã thành hồn cốt bản em

Dù ai đã quen

hay chưa hề biết

Riêng với anh

vẫn yêu tha thiết

Bóng dáng bản em đã lặn vào anh.

THANH LUẬN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.