Bàn chân hóa đá

                                 Nóng giội lửa đồi tranh khô khốc

                                 Núi hun hơi rát phả mặt người

                                 Đất trời bất chợt luồng gió lốc

                                Anh chiến binh đội nắng lên đồi

                                Bạc áo thời khai sơn phá thạch

                                Đoàn quân đi tiễu phỉ trừ gian

                                  Lòng nhân ái trên vùng đất nghịch

                                Nơi dữ dằn đã hóa yêu thương

                                Xanh cao nguyên chè san bát ngát

                                Đỏ phố phường đất mẹ Than Uyên

                                Đã nghe vang vọng lời em hát

                                Đất này đang mỗi bước vào xuân

                                Qua tháng năm bàn chân hóa đá

                                Mỗi bước núi mòn, chân cứng thêm

                                Trong gian khó con người đẹp lạ

                                Lại ngắm trời xanh ngọc bích trên đầu.

                                                                     HUỲNH NGUYÊN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.