BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỐNG THANH HẢI, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG “VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT LAI CHÂU” LẦN THỨ III NĂM 2022

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa các văn nghệ sỹ!
Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Lai Châu do UBND tỉnh Lai Châu trao tặng nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, có giá trị tác động xã hội của các văn nghệ sĩ; Giải thưởng cũng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các văn nghệ sỹ vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà.
Trong những năm qua, văn học nghệ thuật Lai Châu đã có nhiều thành tựu, đóng góp vào sự thành công của sự phát triển của tỉnh. Số lượng và chất lượng các tác phẩm văn hoc nghệ thuật ngày càng nhiều, phong phú, đa dạng về thể loại, cách diễn đạt, phong cách nghệ thuật mới. Các tác phẩm văn học nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu các vu hướng văn hoá mới, hướng con người tới các giá trị chân, thiện, mỹ; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần xã hội, định hướng nhân cách, thẩm mỹ, lối sống, động viên cán bộ và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.

 Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Chủ tịch HĐXT Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Lai Châu
lần thứ III phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!
Lai Châu hiện tại có gần 200 hội viên văn nghệ sỹ thuộc các loại hình văn học nghệ thuật. Đội ngũ văn nghệ sỹ Lai Châu kiên định, tin tưởng vào đường lối của Đảng, gắn bó với nhân dân và đam mê sáng tác; các tác phẩm sáng tạo đúng hướng, phản ánh hiện thực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ cái đúng, cái đẹp, những tấm gương điển hình trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Trong sáng tạo nghệ thuật, có nhiều sự thể nghiệm, hình thức biểu đạt mới làm phong phú thể loại; đề tài, chủ đề được mở rộng; góp phần làm nên sự đa dạng, phong phú của đời sống văn hóa, văn nghệ của tỉnh và đáp ứng như cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của quần chúng nhân dân.
Giải thưởng “Văn học, nghệ thuật ” Lai Châu lần thứ III, được tổ chức trong bối cảnh là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIV của tỉnh, tổng kết 1 năm triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Các tác phẩm tham dự giải lần này phong phú về thể loại, đa dạng về đề tài mang đậm hơi thở của cuộc sống, thể hiện rõ nét mảnh đất và con người Lai Châu trong sự nghiệp đổi mới; đặc biệt là chủ đề về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số… được nhiều tác giả quan tâm, khai thác. Các tác phẩm văn học nghệ thuật không chỉ góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn được phát huy, chuyển hóa thành các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội.
Nhìn vào đội ngũ những tác giả lần này có thể khẳng định: những văn nghệ sỹ, những tác giả lớn tuổi vẫn khẳng định được vị thế của mình trong nền văn học nghệ thuật Lai Châu. Những văn nghệ sỹ cao tuổi được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, có tài năng và vốn sống, trước những biến động của thời cuộc và những khó khăn trong cuộc sống thường ngày vẫn giữ được phẩm chất kiên định, quan điểm sáng tác phục vụ Nhân dân, ca ngợi chủ nghĩ anh hùng cách mạng, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống. Các sáng tác của các văn nghệ sỹ cao tuổi ngày càng nhạy bén, mạnh mẽ phê phán cái xấu, góp phần cảnh tỉnh, ngăn chặn xu hướng tiêu cực trong đời sống xã hội.
Lớp văn nghệ sỹ trẻ Lai Châu đang được phát triển mạnh về số lượng trong tất cả các loại hình nghệ thuật. Với tinh thần nhiệt huyết, năng động, những lớp người trẻ tuổi này đang cố gắng tìm tòi, thử nghiệm cái mới, đem đến cho đời sống văn học nghệ thuật Lai Châu một triển vọng phát triển trong thời kỳ mới. Đó là những tín hiệu đáng mừng của văn học nghệ thuật Lai Châu.
Kỳ vọng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Lai Châu lần thứ III sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu. Tỉnh đã và đang có chủ trương và kế hoạch cụ thể, từng bước đưa sự nghiệp sáng tạo văn học nghệ thuật Lai Châu phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhưng để đạt được thành công, điều quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào tài năng, sự lao động nghệ thuật, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước của các văn nghệ sỹ.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Lai Châu lần thứ III năm 2022 ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng Xét thưởng và cơ quan thường trực Giải là Hội Văn học – Nghệ thuật Lai Châu trong việc đề xuất và tổ chức thực hiện nhiều nội dung, giải pháp để đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng trong đánh giá tác giả, tác phẩm, làm tiền đề cho việc rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc tổ chức tiếp theo.
Tại Lễ trao giải trọng thể này, thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các văn nghệ sỹ Lai Châu thuộc nhiều thế hệ, trong điều kiện còn khó khăn, đã nhiệt tình sáng tác, xuất bản, tham gia giải thưởng. Chính sự tham gia đông đảo của các văn nghệ sỹ làm nên thành công của giải thưởng. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các Hội chuyên ngành Trung ương; cảm ơn các văn nghệ sỹ trong Hội đồng Giám khảo đã nhiệt tình, khách quan, trách nhiệm trong quá trình chấm, xét. Chúng tôi mong muốn các đồng chí lãnh đạo các Hội chuyên ngành, các văn nghệ sỹ Trung ương, văn nghệ sỹ của các tỉnh thành trong cả nước tiếp tục quan tâm, đồng hành và giúp đỡ hội viên, văn nghệ sỹ Lai Châu cũng như quan tâm, sáng tác, quảng bá về Lai Châu nhiều hơn nũa.
Một lần nữa xin được nhiệt liệt chúc mừng các tác giả đoạt Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Lai Châu lần thứ III giai đoạn 2017- 2022;
Chúc cho sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh ngày càng phát triển.
Nhân dịp đón xuân Quý Mão năm 2023, xin được chúc các quý vị đại biểu, khách quý; chúc toàn thể các văn nghệ sỹ một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp sáng tác.
Xin trân trọng cảm ơn!


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.