Bài phát biểu của đồng chí Lê Đức Dục, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị Tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội Văn học – nghệ thuật tỉnh

Ngày 13/1, Hội Văn học – Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Trang thông tin điện tử của Hội Văn học – nghệ thuật giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thưa các v đại biu, các v khách quý!

Thưa toàn th các đồng chí!

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần, Hội văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Văn học – Nghệ thuật năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Lễ công bố tác phẩm hội viên của Hội văn học nghệ thuật tỉnh, đây là hoạt động rất ý nghĩa, thay mặt Tỉnh ủy, tôi gửi đến các vị khách quý, các đại biểu, các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình và toàn thể các văn nghệ sỹ tỉnh Lai Châu lời chào mừng, lời chúc tốt đẹp nhất.

Đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Hội VHNT tỉnh, hội viên tham quan không gian triển lãm nhiếp ảnh tại Hội nghị.

Thưa Hội nghị!

Đảng ta đã xác định: Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc vun trồng, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân cách, đạo đức, trí tuệ bản lĩnh cho các thế hệ con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về giá trị của những tác phẩm văn học nghệ thuật “chẳng những để làm gương cho chúng ta ngày nay mà còn để giáo dục cho con cháu ta đời sau”. Như vậy, giá trị của các tác phẩm văn học nghệ thuật là trường tồn với thời gian. Vai trò của văn học nghệ thuật là lớn lao.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm đến sự phát triển của văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sỹ, thể hiện rõ trong Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020” và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tỉnh Lai Châu cũng đã dành sự quan tâm rất lớn đối với hoạt động của Hội Văn học-nghệ thuật và các chi hội. Đặc biệt, trong thời gian tới, giao cho Hội tham mưu cho tỉnh ban hành Chỉ thị về văn học nghệ thuật nhằm thực hiện Kết luận số 224-KL/TU ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”

Năm 2021, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước bị tác động bởi dịch bệnh Covid – 19, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ văn nghệ sỹ có tư tưởng vững vàng, nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là quan điểm, định hướng của Đảng về văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, không có hiện tượng lợi dụng tự do sáng tác để theo đuổi những khuynh hướng, những quan điểm lệch lạc trái với đường lối của Đảng, Nhà nước; mỗi hội viên vừa là văn nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng.

Các văn nghệ sỹ thuộc các chuyên ngành sáng tác âm nhạc, nhiếp ảnh, văn học, văn nghệ dân gian, mỹ thuật… hoạt động hiệu quả, có nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật được ghi nhận và công chúng đánh giá cao. Tiêu biểu như: Có hàng trăm bức ảnh chất lượng tốt, được đăng tải trên các báo, Tạp chí địa phương, Trung ương hoặc tham gia các cuộc thi, triển lãm: Ảnh nghệ thuật 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2021 với chủ đề “Ảnh đẹp Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc”; Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch Lai Châu”; tham gia bộ ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”… Nhiều tác phẩm mỹ thuật được gửi tham dự triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc. Hoạt động bảo tồn, phổ biến, giới thiệu văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Lai Châu được quan tâm; Trang thông tin điện tử hoạt động hiệu quả, thu hút hàng ngàn lượt truy cập của đông đảo độc giả. Nhiều ca khúc sáng tác về đề tài Lai Châu, về hoạt động phòng chống dịch Covid-19 có sự lan tỏa trong xã hội… Nhiều tác giả đã khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cả nước như: Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Vân, các nhà thơ Đỗ Thị Tấc, Phùng Thị Hải Yến, các nhạc sỹ Thành Chung, Lê Minh Cừ, Tô Văn, cố nhà văn Hà Phong cùng nhiều tác giả ở các loại hình nghệ thuật khác…

Tổ chức Hội ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, hoạt động đa dạng trong nhiều loại hình văn học nghệ thuật, nhất là hội viên là người dân tộc thiểu số, hội viên trẻ tuổi… Thực hiện đa dạng các phương tiện, phương thức xuất bản, trình diễn, triển lãm để đưa tác phẩm đến với công chúng, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động của hội vẫn còn những hạn chế cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới, đó là: Chưa có nhiều tác phẩm, công trình nghệ thuật có giá trị cao; hoạt động nghiệp vụ của các chuyên ngành nghệ thuật chưa đều, đặc biệt bộ môn sân khấu, điện ảnh, lý luận – phê bình còn chưa nhiều tác phẩm mang tính chuyên nghiệp và hoạt động của Hội còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong tình hình khó khăn chung của cả tỉnh.

Mặc dù còn một số tồn tại hạn chế, nhưng về cơ bản chúng ta vui mừng đánh giá rằng: Năm 2021, hoạt động văn học – nghệ thuật của tỉnh đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xin biểu dương và ghi nhận những kết quả văn học nghệ thuật trong năm qua.

Kính thưa Hội nghị!

Để Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh ngày càng phát triển, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc của xã hội, tôi đồng ý với những nhiệm vụ, giải pháp Hội Văn học – nghệ thuật tỉnh đã trình bày và các ý kiến tham luận của các đồng chí hội viên. Tôi đề nghị Hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, bám sát các chủ trương của đảng và nhà nước về văn học nghệ thuật, đặc biệt là Kết luận số 224-KL/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”, Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 04-NQ/TU về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Trong đó, cần tập trung tham mưu xây dựng chỉ thị về phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh đến năm 2030 và khẩn trương thành lập, duy trì hoạt động câu lạc bộ bảo tồn di sản văn hóa, văn nghệ dân gian xã, phường, thị trấn.

Hai là, Hội văn học nghệ thuật tỉnh và các chi hội thành viên phải thực sự trở thành ngôi nhà chung cho các văn nghệ sĩ; phải là địa chỉ tin cậy để văn nghệ sĩ gửi gắm tâm tư; là nơi khơi nguồn, chắp cánh cho những ý tưởng sáng tác; là sân chơi đích thực để các văn nghệ sĩ thể hiện tài năng và trao đổi kinh nghiệm. Hội cần phải tích cực phát triển hội viên, tổ chức Hội, nhất là phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng hội viên là người dân tộc thiểu số, hội viên trẻ tuổi; quan tâm đến đội ngũ giáo viên mĩ thuật, giáo viên âm nhạc các nhà trường.

Ba là, Nâng cao chất lượng sáng tạo, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật; tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác phẩm thật sự trở thành dòng chảy cảm hứng tâm hồn, thổi bùng lên ngọn lửa, khát vọng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng chính là chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025.

Bốn là, văn nghệ sỹ tích cực chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; sự xâm nhập của các ấn phẩm độc hại, khuynh hướng hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, sản phẩm lệch lạc, thị hiếu tầm thường, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tránh xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm là, Tập trung tuyên truyền các sự kiện, các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, dân tộc, những thành tựu kinh tế – xã hội của tỉnh, con người và vùng đất Lai Châu bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Nhân diễn đàn này, tôi đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng gặp nhiều sự quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức Hội và hoạt động sáng tác của các văn nghệ sĩ; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Hội hoạt động hiệu quả nhất, các văn nghệ sĩ sáng tạo trong sáng tác; nắm tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nghệ thuật và hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ.

Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin chúc các đại biểu bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc các văn nghệ sỹ sáng tác được nhiều loại hình tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; góp phần xây dựng nền văn học nghệ thuật Lai Châu ngày càng phát triển.

Xin chân thành cảm ơn!


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.